I'm so EXCITED!

I'm just going to show you how freaking excited I am for the album "Heal"! Be ready for a picture bomb! :D ♥
 


 
So... yeah, you can say i'm VERY excited! haha, how excited are YOU? ♥

Loreen in "The Calendar"

Picture taken from THIS video. 
My edit. 
 

Tracklist - HEAL

Tracklist - HEAL

1. Loreen - ”In My Head”

2. Loreen - ”My Heart Is Refusing Me”

3. Loreen - ”Everytime”

4. Loreen - ”Euphoria”

5. Loreen - ”Crying Out Your Name”

6. Loreen - ”Do We Even Matter”

7. Loreen - ”Sidewalk”

8. Loreen - “Sober”

9. Loreen - “If She’s The One”

10. Loreen - “Breaking Robot”

11. Loreen - “See You Again”

12. Loreen - “Heal (feat. Blanks)”


Gif pictures at Loreen

♥ Picture made by me! ♥
 

Loreen in Situation Sthlm (pictures)


Loreen in Situation Sthlm Magazine #182.
Photographed by Magnus Sandberg.
Scanned copies by me.

Loreen in idol 2004

haha, she is so cute in this video! Lovely ♥

Get the look - Pride jacket

V Ave Shoe Repair skänker den här fantastiska one-of-a-kind-jackan till förmån för Världens Barn. Jackan är en showpiece och har använts av Loreen under framträdanden i sommar. Finns och köpa HÄR för 5000kr fram till den 4:e Oktober. ♥

Loreen interview for Situation Sthlm (English translation)

I did an English translation for my readers who don't speak Swedish. It's made very fast, so be prepared that there may be a little translation failure in the text, haha. Hope you like it anyway. Hugs from Emma! ♥Now will Loreen's first album be released.
Heal is a cleansing of her system, but is also about acceptance and "forgiveness." To be healed. We meet the singer and she will tell us about spirits, the importance of being quiet and the loss of a father.
 
It's bad weather on Strandvägen. Umbrellas are used as shields, hair swirls together in tangles and water penetrates through the hole in the well-worn shoes. Inside the Hotel Diplomat shakes me and the photographer Magnus- hand with Loreen's shivering press contact. Just then, I am relieved that I am at the last moment managed to prevent my text message to the press contact in which I wrote about "Pornography".
 
You know, my phone wants to auto correct "Loreen". "how is it going with pornografi?" "When can we have interview time with Pornography?" But now the atmosphere is friendly, and in the wait for the protagonist, we do as a typical swedish would do a day like this - talking about the wether and swore over the useless umbrella bought for "ullareds price (A very cheap store in Sweden)". Then loreen comes in.
- I love this wether, she says without any traces of ironi and hangs of her two jackets over a easy chair. That is energy. And i think that that depends on what body type you are. You can be small (vata), medium (pitta) or large (kapha) (?). And i am medium (pitta) and we can't take heat, because medium (pitta) is so much fire.
 
She is sitting in the couch, with the one leg with the more than one decimeter high platform shoe over the other leg. 
– Do you get the feeling here? She asks and looks around the room.
We sit in the part of the Hotel Diplomat that they call library. Along the walls are shelves with whiskey bottles cultivar "Mackmyra" and old books with brown and burgundy covers.
- Do you understand how much it haunts in this house, she says, and I ask if she believes in ghosts.
- I believe in spirits. You must not forget that I am berb. In Morocco you believe in spirits. There you believe that when the body dies, the soul has a choice to stay or move on. Those who choose to move on, where do they go?
– Good question, I'll tell you!! She says, laughing and get serious again. They say you go over in another form, where there is no time. The body is quite heavy, it is pretty much pain that we have to experience, it's pretty much we have to contend with in this life. Now you're thinking "In this life? What kind of mumbo jumbo is this?".
 
The recorder lying on the glass table shows that it has recorded for four minutes. We have already talked about life after death,  I was thinking that we would start with the simple questions: like her first album release in October, and what she was doing after the Eurovision victory. But Loreen is spiritual and she talks gladly about spirituality. She believes that the major religions are virtually "the same story". She believes in life after death, she believes in the soul. And that's the thing that makes good energy. You don't have to call it God. "Spirituality, spirituality, bam, there it is". 
 
But now I'm asking you about the upcoming album.
- People have heard "My heart is refusing me" and "Euphoria", I think they will be quite surprised when they hear the album. It's more adult and much darker, dirty. It's not just dance music, and maybe not dance music in the form that we are used to hear. It's cinematic and dramatic, with much strings. And very personal stories. The text is much about relationships: unrequited love, infidelity, separation anxiety, intimacy, such as herself, or people in her environment experienced. And the disc is rounded off with the song that has the same title as the album - "Heal". 
 
- It's about acceptance, forgiveness and moving on. It's like the whole album is a cleansing, you know like... therapy. Lorine Zeineb Nora Talhaoui born October 16, 29 years ago at Danderyd Hospital. Father and mother had come to Sweden from Morocco. They were Berbers - "a collective name for North Africa and the Sahara for the Arab population," according to the National Encyclopedia. Father had been politically active in Morocco and diplomat. He saw that his future family would be better placed somewhere else. This place was Åkersberga in Stockholm. Loreen lived her first six years of life there, very quiet - "among birds, no sirens." Then her parents get divorced. The mother was young, she was 16 years old when Loreen was born. She had seven siblings and was a bit of a "little mother".

Read the full interview in the Situation Sthlm # 182
Text: Mary Hagstrom
Photo: Magnus Sandberg
 
 
 

Loreen interview for Situation Sthlm

Lite info om tidningen, hittat på deras facebook sida.
Situation Sthlm är en fackligt, partipolitisk och religöst obunden gatutidning som säljs av hemlösa och fd hemlösa. Situation Sthlm driver också en social verksamhet. 


Nu kommer Loreens första platta. Heal är en rensning av hennes system, men handlar också om acceptans och ”forgiveness”. Att bli helad. Vi träffar sångaren som berättar om andar, vikten av att vara tyst och förlusten av en pappa.

Det stormar på Strandvägen. Paraplyer används som sköldar, hår virvlar ihop sig i tovor och vatten tränger in genom hål i välanvända skor. Inne på Hotel Diplomat skakar jag och fotograf- Magnus hand med Loreens huttrande presskontakt. Just då är jag lättad över att jag i sista stund lyckats hindra mina sms till presskontakten där jag skrivit om ”Porren”.

Det är nämligen så min telefon vill autokorrigera ”Loreen”. ”Hur går det med Porren?” ”När får vi intervjutid med Porren?” Men nu är stämningen vänlig, och i väntan på huvudpersonen gör vi som svenskar bör göra en sådan här dag – pratar vädret och svär över det värdelösa paraplyet köpt för ”ullaredspris”. Sedan kommer Loreen.

– Jag älskar det här vädret, säger hon utan spår av ironi och hänger av sig sina två jackor över en fåtölj. Det är energin. Och jag tror att det har att göra med vilken kroppstyp man är. Man kan vara vata, kapha eller pitta. Och jag är pitta och vi klarar inte av värme, för pitta är så jävla mycket fire.

Hon har satt sig i soffan, lagt det ena benet med den mer än decimetern höga platån över det andra.
– Får ni feeling här då? frågar hon och ser sig om i rummet.

Vi sitter i det som man på Hotel Diplomat kallar biblioteket. Längs väggarna står bokhyllor med whiskyflaskor av sorten Mackmyra och gamla böcker med bruna och vinröda pärmar.
– Hajar ni hur mycket det spökar i det här huset, säger hon och jag frågar om spöken är något hon tror på.
– Andar tror jag på. Du får inte glömma att jag är berb liksom. I Marocko tror man på spirits. Där tror man att när kroppen dör har själen ett val att stanna eller gå vidare. De som väljer att gå vidare, vart går de?
– Bra fråga, det ska jag tala om för dig! säger hon, skrattar och blir allvarlig igen. Nämen, man säger att man går över i en annan form, där det inte finns tid. Kroppen är rätt så tung, det är ganska mycket smärtor som vi måste uppleva, det är ganska mycket vi måste kämpa med i det här livet. Nu tänker du bara ”I det här livet? Vad för mumbo jumbo is this?”.

Diktafonen som ligger på glasbordet visar att den spelat in i fyra minuter. Vi har redan pratat livet efter döden, jag hade tänkt att vi skulle börja med de enkla frågorna: som dem om hennes första platta som släpps i oktober och om vad hon sysslat med efter Eurovisionsegern. Men Loreen är spirituell och pratar gärna andlighet. Hon anser att de stora religionerna är så gott som ”samma story”. Hon tror på ett liv efter döden, hon tror på själen. Och det som alstrar en fin energi. Man behöver inte kalla det Gud. ”Spirituality, andlighet, pang, där är det”.

Men nu frågar jag ändå om den kommande plattan.

– Folk har hört ”My heart is refusing me” och ”Euphoria”, jag tror att de kommer att bli rätt förvånade när de hör plattan. Den är vuxnare och mycket mörkare, smutsig. Det är inte bara dansmusik, och kanske inte dansmusik i den formen som vi är vana att höra. Den är filmisk och dramatisk, med mycket stråkar. Och väldigt personliga stories. Texterna handlar om relationer: olycklig kärlek, otrohet, separationsångest, intimitet, sådant som hon själv eller människor i hennes omgivning upplevt. Och skivan avrundas med låten som har samma titel som plattan – ”Heal”.

– Den handlar om acceptans, forgiveness och att gå vidare. Det är som att hela plattan är en utrensning, du vet så här … terapi. Lorine Zeineb NoraTalhaoui föddes 16 oktober för 29 år sedan på Danderyds sjukhus. Pappan och mamman hade kommit till Sverige från Marocko. De var berber – ”ett samlingsnamn för Nordafrikas och Saharas förarabiska befolkning”, enligt Nationalencyklopedin. Pappan hade varit politiskt aktiv i Marocko och diplomat. Han såg att hans framtida familj skulle ha bättre förutsättningar någon annanstans. Denna plats blev Åkersberga i Stockholm. Där bodde Loreen sina första sex år i livet, ganska så lantligt till – ”bland fågelkvitter, inte sirener”. Sedan skilde sig hennes föräldrar. Mamman var ung, hon var 16 år när Loreen föddes. Hon hade sju småsyskon och blev lite utav en ”lillmorsa”.

Läs hela intervjun i Situation Sthlm #182

Text: Maria Hagström
Foto: Magnus Sandberg


Get the look - Rodebjer Sayers & Lauren

Get the look - Rodebjer Sayers & Lauren
 

Rodebjer high waisted pants
260 SEK - urbanoutfitters.com


Tävling hos Loreen Talahoui Fanblogg - 7 dagar kvar!

Nu är det endast 1 vecka kvar (7 dagar) tills tävligen avslutas! Jag har fått in många fina bidrag, både videos och texter. Så skicka in erat bidrag nu innan det är försent! Här nedanför kommer beskrivningen igen. Kram! ♥Nu har ni chansen att vinna 252 stycken klistermärken med fina Loreen på! 

Tävlingen är enkel, om ni skulle få göra musikvideon till Loreens låt "My heart is refusing me", hur skulle den då se ut? Skriv en kort beskrivning, ni kan t.ex. ha med miljö, handling, ska Loreen vara med i videon? Ska några andra vara med i den? I sådana fall, vem/vilka? Loreens syskon, hennes fans, skådespelare?. Använd fantasin, ta insperation från andra musikvideos, lyssna på låten/texten och få insperation! Ni behöver absolut inte skriva något avancerat, det räcker med runt 3-5 meningar, mer eller mindre. Man kan även göra en egen video om man har tid och lust, vilket förstås ger extra poäng. Ni har lite länkar här nedanför. 
Lyssna på låten i spotify : HÄR.
Titta på videon när hon var med i Melodifestivalen med den låten: HÄR.
Texten till låten: HÄR.

Skriv sedan ditt förslag i en kommentar på det här inlägget (glöm inte heller att fylla i er mailadress, så jag kan kontakta vinnarna, mailadressen kan endast jag se) så kommer två vinnare utses den 3 Oktober. 

Viktigt: Ett plus i kanten får ni om ni skriver om tävlingen på er blogg, twitter, facebook mm... och det är endast tillåtet att vara med och tävla en gång/person (en gång/IP-adress). Det är väldigt viktigt att ni fyller i er mailadress så att jag har möjlighet att kontakta vinnarna. 

Tre personer vinner alltså varsitt block med 252 klistermärken på Loreen! Som på bilderna här nedanför.  

Jag (Loreen Talhaoui Fanblogg) står för frakt & portot, vilket däremot betyder att tävlingen endast är öppen för läsare bosatta i Sverige, tyvärr. Alla kommetarer/bidrag till tävlingen pubilceras när tävligen är avslutad.

LYCKA TILL! ♥


Loreen at The Voice ‘12 DK (Pictures)

Picture found here!

Loreen instagram update!


"We took a lot of pics for you guys in DK yesterday :) here in the car on our way to for rehearsals"


"Rehearsals #thevoice"
 

Loreen instagram update @ The voice 12 in Copenhagen

"First show in Copenhagen... Thank u guys


Gif picture at Loreen

Love this gif picture! At the end of an interview, she runs and hugs a bush, haha! You can see the interview HERE! 

Loreen @ Julgalan 2012!

I jul kommer vi att kunna se Loreen på julgalan i 5 olika städer i Sverige. Loreen medverkade även på julgalan år 2011 med låten "Only girl" av Rihanna (Video ovanför). 
 
♥ Stockholm - Friends Arena
♥ Örebro - Conventum Arena
♥ Helsingborg - Helsingborg Arena
♥ Sandviken/Gävle - Göransson Arena
♥ Falun - Lugnet Arena.

Read more HERE!

Greek Loreenator - Fan art

This beautiful fan art is from a Greek Loreenator. She also asked me if I had a youtube channel. You can find my Youtube HERE! 

Loreen at Symphony With Stars (Pictures)

Pictures from Musicstage.com

Loreen at The Voice 12 today!

24 September The Voice 12 
Plats: Tivoli, Köpenhamn.
Tid: 18.30 - 21:00
Köp biljetter här: HÄR!

More information HERE! 

Loreen at Symphony With Stars (Video)
Gif pictures at Loreen from Eurovision

 
♥ Picture from Loreen2012.tumblr.com ♥

Loreen at SWR3 New Pop Festival

Loreen at SWR3 New Pop Festival - Award interview and performance. ♥

Loreen and Flo Rida at the German show "Popstars"

20/09 - Germany, Popstars 2012Loreen & Flo Rida.

LOREEN @ Symphony with Stars

Today Loreen comes to Mölnlycke. Have fun! ♥
 
22 September Symphony with stars 
Plats: Kyrkvägen 45, Mölnlycke.
Tid: 18:00.
Köp biljetter här: Min: 250 kr, Max: 450 kr.
 

Facts about the new album

Loreens new album is going to be called "Heal" and it's going to be relesed on the 24th October. The front picture of the album is not going to look like that! ♥

Loreen at the German TV show "POPSTARS" (Pictures)

Pictures found HERE! 
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
Loreen - Popstars Finals "Popstars Goes Ibiza"
 

Loreen at the German TV show "POPSTARS" (Video)


Loreen in CHIC magazine in store now!

Ni kan idag (21/9) till den 3 Oktober hitta CHIC tidingen nr 20 som Loreen är med i. I tidningen hittar du bilder och även en intervju med Loreen. Kram! ♥
 

Watch "Popstars" live stream here!

Loreen is going to perform at the German show "Popstars" tonight. You can se it live above! It starts at 8:15 pm. ♥

Loreen at Popstars - Info

 
20 September Popstars final
Where? Berlin, Germany.
Time? 8:15 pm
Buy tickets here: ?
Live broadcast: Pro Sieben, German Tv.
Live stream: HERE! 

Loreen interview at the Dome - Part 2

You can find Part 1 HERE! 

Tävling hos Loreen Talahoui Fanblogg - Vinn Klistermärken med Loreen på!


Nu har ni chansen att vinna 252 stycken klistermärken med fina Loreen på! 

Tävlingen är enkel, om ni skulle få göra musikvideon till Loreens låt "My heart is refusing me", hur skulle den då se ut? Skriv en kort beskrivning, ni kan t.ex. ha med miljö, handling, ska Loreen vara med i videon? Ska några andra vara med i den? I sådana fall, vem/vilka? Loreens syskon, hennes fans, skådespelare?. Använd fantasin, ta insperation från andra musikvideos, lyssna på låten/texten och få insperation! Ni behöver absolut inte skriva något avancerat, det räcker med runt 3-5 meningar, mer eller mindre. Man kan även göra en egen video om man har tid och lust, vilket förstås ger extra poäng. Ni har lite länkar här nedanför. 
Lyssna på låten i spotify : HÄR.
Titta på videon när hon var med i Melodifestivalen med den låten: HÄR.
Texten till låten: HÄR.

Skriv sedan ditt förslag i en kommentar på det här inlägget (glöm inte heller att fylla i er mailadress, så jag kan kontakta vinnarna, mailadressen kan endast jag se) så kommer två vinnare utses den 3 Oktober. 

Viktigt: Ett plus i kanten får ni om ni skriver om tävlingen på er blogg, twitter, facebook mm... och det är endast tillåtet att vara med och tävla en gång/person (en gång/IP-adress). Det är väldigt viktigt att ni fyller i er mailadress så att jag har möjlighet att kontakta vinnarna. 

Tre personer vinner alltså varsitt block med 252 klistermärken på Loreen! Som på bilderna här nedanför.  

Jag (Loreen Talhaoui Fanblogg) står för frakt & portot, vilket däremot betyder att tävlingen endast är öppen för läsare bosatta i Sverige, tyvärr. Alla kommetarer/bidrag till tävlingen pubilceras när tävligen är avslutad.

LYCKA TILL! ♥
 


EMA 2012, Best Swedish Act - VOTE FOR LOREEN!

VOTE for Loreen! Click HERE or at the image above to vote! ♥

Loreen interview at the Dome - Part 1


Loreen in BON magazine

Picture from Sabrinashim @ Instagram
Ni kan nu hitta det nya numret av BON i butik. I den hittar ni en intervju med Loreen och även underbara bilder! Mycket läsvärt! ♥ 

Loreen in BON magazine (pictures)

Photos found on Loreenxtalhaoui.tumblr.com! You can bye BON magazine in the stores now (only in Sweden).


"Get well soon" video for Loreen

This is the result of the pictures that I asked you to send in before. Do you think it was good? I LOVE it! Hope Loreen feel better now ♥

Loreen at SWR New Pop Festival in Germany (Video)

I'll try to find a video with better quality! ♥

Loreen at SWR3 New Pop Festival special (pictures)


Loreen at SWR New Pop Festival in Germany - LIVE STREAM LINK

WATCH IT LIVE HERE --->  http://www.swr3.de/specials/new-pop-festival/livestream/

GET WELL SOONHey guys! Me and some more Loreen fans had planned to do a "get well soon" video to Loreen and then send it to her. You can for example write on a piece of paper or on your hands. Take a photo, and then send the photo to, Taija-maria.hurtta @ hotmail.com. :) ♥

Loreen interview for CHIC

Bild och text från Chic.se
Loreen är Årets Chicaste Celebritet 2012.
Hur känns det att vara Årets Chicaste Celebritet?
– Roligt, men konstigt. Jag har liksom aldrig sett mig själv som särskilt…chic. Det här är det första modepriset jag har fått, vilket är sweet. Jag är glad och tacksam för de som har röstat på mig

Vilket är ditt bästa, hemliga stilknep?
– Lager på lager gillar jag. Men jag tycker inte om mellanlägen, det ska vara antingen all in eller väldigt avskalat.

Vad skulle du aldrig ta på dig?
– En rosa helkroppsdräkt i latex. Främst för att det skulle bli för varmt. När jag var nio år tvingade min mamma på mig söta blusar med puffärm, det är heller inget jag skulle ta på mig idag.

Läs en längre intervju i CHIC nr 20, i butik 20 september – 3 oktober.


Loreen at SWR New Pop Festival in Germany15 September 
SWR New Pop Festival
Where? Festspeilhaus, Baden-baden, Germany.
Time: 23:30.
Buy tickets here: +49 089 6667 9164
Live broadcast: 21:09 at 11:30 pm on German Tv, ARD.

More pictures from the CHIC photoshoot

Pictures found HERE!


Bakstage pictures from the CHIC photoshoot

Pictures found HERE!


 
 

Last days

Loreen instagram update, "Last days in the making"


Best Dressed Celebrity!

Click for larger version

Congratulations Loreen for the award "Best Dressed Celebrity" in CHIC style awards! I I knew you would win! 
 
"Med ett eklektiskt sinnelag skapar hon suggestiva uttryck med sina klädval. Lekfullhet och en kompromisslös attityd gör hennes stil till ett spännande alternativ i dagens modebild."
 

Loreen inteview for Radio YleX Aamu Finland


Pictures from the Elämä Lapselle concert in FinlandPictures found HERE! 
 
 

Överraskning!

Jag har en överraskning till er! (tyvärr endast för dom som bor i Sverige). Den kommer att komma upp på bloggen snart! Spännande va? På bilden kan ni se en liten ledtråd. Kan ni gissa vad det är? ♥

Loreen at Radio Nova (pictures)


 


Loreen interview with Cecilia Hagen for Expressen (English subtitles)

I just translated this lovely interview with Loreen. Hope you guys like it! ♥

Loreen at Radio Nova Finland

Listen to Loreen’s interview on Radio Nova Finland this morning HERE!

Radio Nova and performance from last night (pictures)

Pictures from Anna Kokotos

This morning Loreen visited Finland's biggest radio station "Radio Nova". The other picture is a picture from Loreens performance last night on Elama Lapselle concert. ♥

Loreen interview for Mtv3 in Finland


Loreen at a Charity concert for children in Finland (videos)

AMAZING and i LOVE her outfit! ♥ Probably many of you are disappointed because we all thought that Loreen was going to sing a new song from her new album. But i guess that the media wrote wrong information, because she was singing a new remix of My heart is refusing me and the media maybe thought that the remix was a new song. But everyone makes mistakes, we just have to accept that. But Loreen was amazing anyways! ♥

The annual charity concert for children live stream


You can watch Loreen at the annual charity concert for children live stream. The concert starts tonight at 8PM Finnish time, so 7PM Swedish/Western European time. ♥

CLICK HERE TO WATCH!

 
Photoshoot

Dom underbar bilderna är tagna av Peterknutson.se ♥ Det är en gammal fotografering, men den är lika underbar för det!

Loreen at the annual charity concert for children

Tomorrow Loreen comes to Finland! I have also heard that she is going to sing a new song there! ♥

12 September 
The annual charity concert for children
Where: Hartwall Areena/Elämä Lapselle, Finland.
Time: ?
Buy tickets: HERE! (?)
Live broadcast: MTV3, Finland TV.

Loreen outfit - Which one is your favourite?

 
 
 ♥ Vote for your favourite Loreen outfit at the end ♥

 
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.

 
 
 

Vote for Loreen - Last chance!

Last chance to vote for Loreen to be nominated for “Best Swedish Act” at MTV EMA! VOTE, VOTE, VOTE AND VOTE! ♥
 
CLICK HERE TO VOTE!

Loreen at "Nordiska museet"

Loreen at "Nordiska museet" a few days ago. ♥

@Loreenpictures

♥ Follow my Loreen Fan Instagram! ♥
 

Loreen interview for The Ana Gina Show (English subtitles)

One of my favourite interview with Loreen, LOVE IT! haha, you guys have to watch it! ♥

Loreen interview for Gouden Uren in Baku (?)

Guys! Sorry for the bad blogging yesterday and today... there are not many news about Loreen right now. I guess she's working in the studio right now and hopefully she maybe take some time off and take an pause. But that's why I haven't blogged so much, but just so you know it will come up some old interviews, pictures and stuff. Hugs! ♥

edited pictures

This is my perception of the lyrics from the new previewed song. I have no idea if they are correct. But yeah, an edit made by me anyhow!
Picture found on Loreenxtalahoui.tumblr.com
 
Picture found on Loreen2012.tumblr.com
 

Loreen interview at "Kristallen" - Loreen programledare för melodifestivalen?

 
 

Förbeställ Loreens album och få en signering!

Passa på att förbeställa Loreens album från Cdon.se, just nu får man även en signering av Loreen på albumet! Men skynda er, man kan få en signering så länge lagret räcker! Själv så beställde jag den för några dagar sen och jag är såååå excited, T.A.G.G.A!♥
 
KLICKA HÄR FÖR ATT FÖRBESTÄLLA ALBUMET! 


 
Ni kan även förbeställa albumet via Loreens hemsida, med då är det utan en signering tror jag. ♥
 
 
 

Gif pictures from "Kristallen 2012"


Pictures from HERE and HERE! ♥


More pictures from "Kristallen 2012"

 

 

Picture from Sarah Dawn Finers Instagram and thank you @peyvii for the photo tip!

Sofis modegala - Årets inspiratör!

Den 30 Augusti var det Sofis Modegala på Café Opera, Loreen vann då ett pris för årets inspiratör. Tyvärr kunde Loreen inte vara där eftersom hon var i Tyskland då, men Lili Assefa var där för att ta emot priset. 

juryns motivering:

"Det har hunnit gå några år sedan vi först såg henne - men vi tror ändå att hon bara är i början av sin resa. Med mod, värme och engagemang sprider hon sitt budskap över världen och inspirerar på alla plan - oavsett om det gäller stil, musik eller mänskliga rättigheter.

Årets inspiratör är: LOREEN!"

 

 


Loreen at "Kristallen"

 


Kristallen 2012

♥ Bild från Lili Assefa’s Instagram, "Redo för Kristallen. #loreen" 
 
 
 
Ikväll kan ni se Kristallen 2012 på kanal 5, kl 20:00-22:00. Är inte helt säker på om Loreen kommer att sjunga eller om hon bara kommer att sitta i publiken, antar att vi får se det ikväll :)
 
 

Loreen on The Voice 12 in September


24 September 
The Voice 12 
Plats: Tivoli, Köpenhamn.
Tid: 18.30 - 21:00
Köp biljetter här: HÄR!

More information HERE! 

A true Loreenator!

Loreenators facts
Allting stämmer in så läskigt bra, haha! I LOVE IT! ♥ 

Loreen at "Guldburken"

Pictures found on Loreens facebook. Thanks Daniela Weissichnicht for the information and the pictures! 

Den 31 mars var Loreen på en gala för att fira Demidekk 40 år. Så synd att jag hade missat det här... Men jag hade inte sett någon info någonstans, konstigt! Ska försöka leta efter en video också. Kram! ♥


Video from "The Dome 63"


Above can you see Loreen at "The Dome 63" if you missed it or just want to see it again ;) ♥

"The Dome 63", live stream

Loreen at "The Dome 63" tonight 5pm.

Watch it live stream here ---> http://www.justin.tv/clama2402


Loreen at Rockbjörnen, preview of the new album and Loreen winning two prices!


Hej fina ni! Här är en video från rockbjörnen som jag spelade in via min mobil, därav den dåliga kavalitén... Men kolla gärna in videon. KRAM! ♥

More pictures from "The Dome 63"


Picture found on Anna Kokotos blog


Pictures found on Fyeahloreen.tumblr.com. Loreen at ‘The Dome 63’, Germany. 29/08/2012 ♥Gif pictures from Rockbjörnen!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gif pictures found HERE! 
Preview: Loreen at The Dome in Ludwigsburg, Germany (pictures & video)


Picture found HERE


These pictures are from the video, but it's my edit ♥


(Description found HERE!)
♥Loreen in German TV (RTL II ) on September 2 ♥
Just a reminder: The German television channel RTL II will broadcast Loreen with her winning song "Euphoria" and a fantastic stage performance in "The Dome 63" on September 2, 17:00 !RSS 2.0